شرکت نوآوران ماموریت دارد :

تا با تکیه بر دانش و توان متخصصان باتجربه و توانا و همچنین انتقال تجارب ارزشمند انها به سایر متخصصان جوان و علاقه مند جهت انجام وظایف محوله سهمی در توسعه و پیشرفت کشور را از آن خود سازد.

تامین عالی ترین کیفیت خدمات آموزشی، مشاوره و نظارت مستمر بر تداوم و توسعه آموزش اثربخش و کارا و در نهایت تربیت متخصصین توانا، آگاه به دانش روز دنیا و مسلط به مهارت های فنی و نرم افزاری مختلف از دیگر ماموریت های این شرکت می باشد.

چشم انداز شرکت نوآوران :

شرکت نوآوران در تلاش جهت ایجاد یک نام معتبر در سطح کشور و نیز حضور موفق در بازارهای جهانی و بین المللی می باشد.

صداقت رفتار کارکنان این شرکت و در نهایت، ایجاد بازار شفاف و رعایت عدالت در میان مشتریان و دریافت کنندگان خدمات خود از چشم اندازهای این شرکت می باشد.

Pin It on Pinterest