ایمنی و حریق در صنعت ساختمان

2.700.000ریال

زمان:3 و 4 شهریور

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر 270 هزارتومان

 

تکمیل ظرفیت

توضیحات

عنوان دوره: ایمنی و حریق در صنعت ساختمان

زمان:۳ و ۴ شهریور

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۲۷۰ هزارتومان

مهلت ثبت نام: تا ۲ شهریور

 

ایمنی و حریق در صنعت ساختمان

Pin It on Pinterest