بیمه مسئولیت مدنی در پروژه‌های عمرانی

1.900.000ریال

زمان: 8، 11 و 14 دی ماه. ساعت 10 الی 13

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر 190 هزارتومان

تکمیل ظرفیت

توضیحات

عنوان دوره: بیمه مسئولیت مدنی در پروژه‌های عمرانی

مدرس: آقای اسداللهی

زمان: ۸، ۱۱ و ۱۴ دی ماه. ساعت ۱۰ الی ۱۳

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۱۹۰ هزارتومان

 

 

 

 

 

بیمه مسئولیت مدنی در پروژه‌های عمرانی

Pin It on Pinterest