ضوابط و قوانین شهرسازی

2.000.000ریال

زمان : 3 الی 19 آبان ماه (6جلسه 2 ساعته)

مکان دوره : آنلاین

ساعت برگزاری: 10 تا 12

مدرس: دکتر حمزه ای

ظرفیت: استان‌های کشور حدود 100 نفر

تکمیل ظرفیت

دسته:

توضیحات

عنوان دوره : ضوابط و قوانین شهرسازی

زمان : ۳ الی ۱۹ آبان ماه (۶جلسه ۲ ساعته)

مکان دوره : آنلاین

ساعت برگزاری: ۱۰ تا ۱۲

مدرس: دکتر حمزه ای

ظرفیت: استان‌های کشور حدود ۱۰۰ نفر

ضوابط و قوانین شهرسازی

Pin It on Pinterest