مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان

2.700.000ریال

زمان: 19 و 20 آبان ماه

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر 270 هزارتومان

 

تکمیل ظرفیت

توضیحات

عنوان دوره: مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان

مدرس: مهندس میرقادری

زمان: ۱۹ و ۲۰ آبان ماه

مکان: آنلاین

قیمت دوره: به ازای هر نفر ۲۷۰ هزارتومان

 

مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان

Pin It on Pinterest